Postul de Manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești a fost scos la concurs

de: Glasul Ploiestean


Spitalul Județean de Urgență Ploiești organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică, după ce vineri, 05.04.2019, managerul unității, Marius Niculescu, a demisionat.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Prahova, Bd. Republicii nr.2-4 Palatul Administrativ, sala de 200 de locuri, în perioada 9 mai 2019 – 30 mai 2019, în două etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite m prezentul anunț, clapă eliminatorie, care va avea loc în data de 9 mai 2019, ora 11.00:
 2. etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management pe baza temelor cadru, în data de 21 mai 2019, ora 11.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Documentele privind dosarul de înscriere la concurs depuse într-un plic sigilat, se depun la Registratura Spitalului Județean de Urgență Ploiești, strada Găgeni nr. 100. Perioada de înscriere este de la data apariției anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și până la data de 6 mai 2019, ora 15.00.

Pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Ploiești www.sjup.ro, precum și la sediul unității se află afișate:

 • anunțul de concurs;
 • Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Prahova nr. 170/09.05.2017, modificată prin Dispoziția Consiliului Județean Prahova nr. 142/23.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
 • bibliografia de concurs;
 • temele cadru pentru proiectul de management;
 • calendarul de concurs.
Distribuie asta:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Top