Prejudicii de sute de mii de euro la SGU Ploiești în urma ultimului control al Curții de Conturi a României

Scris de: Glasul Ploiestean


În perioada 2012 – 2017 SGU Ploieşti l-a avut director general pe Donald Constantin. În perioada menţionată nu exista o şedinţă de Consiliu Local să nu-i fie cerută demisia şi să nu fie făcut „hoţ”de către consilierul PNL Gheorghe Sârbu, Donald Constantin făcând parte la acea vreme dintr-un alt partid, în momentul de față fiind coleg de partid cu Gheorghe Sârbu.

La un moment dat a avut discuţii aprinse chiar şi cu actualul primar Adrian Dobre, aruncându-şi unul altuia cuvinte grele. Primarul l-a făcut pe fostul director SGU “incompetent”, Donald Constantin i-a replicat, la acel moment,  că vorbeşte sub influenţa “aburilor de ţuică” ș.a.m.d.

După trecerea lui Donald Constantin la PNL şi destituirea acestuia de către Consiliul de Administraţie al SGU Ploieşti pe motive de management defectuos, a fost atât de “competent” încât primarul Adrian Dobre l-a numit consilier personal şi totodată şef serviciu al Parcului Municipal Ploieşti Vest (apropos – când se va scoate la concurs postul ocupat prin numire?).

Revenind la titlu, în urmă cu un an s-au încheiat toate procedurile şi termenele în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova la entitatea verificată S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. pentru perioada 2015 – 2017, astfel încât raportul să poată fi public.

Astfel, în raportul amintit, sunt o serie de încălcări ale prevederilor legale în cee ace priveşte anumite legi, Ordine ale Ministrului Finanţelor Publice, Ordine ale Secretarului Guvernului, Codul Munci etc.

Prin urmare, în perioada menţionată, Consiliul de Administrație al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, de la acel moment, nu a monitorizat și nu a evaluat în anul 2015 performanța directorului general numit în baza contractului de mandat nr. 17967/13.08.2012,

La data la care i-au fost delegate lui Donald Constantin atribuţii de conducere a SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL în baza contractului de mandat încheiat cu Consiliul de Administraţie al societăţii, acesta a încheiat și un contract individual de muncă cu Consiliul de Administraţie, contrar prevederilor codului muncii.

Din verificările efectuate de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova s-au constatat abateri, dintre care enumerăm:

În perioada 2016 – 2017, SGU Ploieşti a reținut din drepturile salariale ale angajaților sume datorate terților (CAR, CAŞ, CASS, pensii alimentare, popriri), însă nu în toate lunile sumele reținute au fost și virate către terți.

În perioada ianuarie 2016 – 2017, societatea a plătit fără bază legală avansuri și indemnizații concedii de odihnă în sumă totală de 173.392 lei la care au fost calculate accesorii în valoare de 7.513,41 lei.

  • Pentru avansurile acordate în contul retribuției, salariatului Donald Constantin i s-a plătit prin casieria unității suma de 850 lei pentru care în timpul controlului au fost calculate accesorii în sumă de 503,5 lei.

În lunile aprilie și mai 2016, societatea a plătit fără bază legală directorului general de la acea dată suma de 26.536 lei.

Din verificarea dosarelor personale/profesionale s-a constatat că în cazul unor salariați nu a fost solicitat cazierul judiciar, deși pentru a fi exercitate atribuțiile specificate în fișa postului sau funcția pe care o dețin în cadrul societății, conducerea societății avea obligația să solicite acest act.

Urmare executării silite prin înfiinţarea popririi asupra conturilor bancare deschise pe numele SC SGU SRL Ploieşti de către Executorul Judecătoresc Trifina, Tănase şi Galea, entitatea a procedat la înregistrarea în evidența contabilă a debitului pe numele lui Donald Constantin, dar nu calculat și dobânzile legale penalizatoare aferente prejudiciului creat societății, care au fost cuantificate în timpul controlului la suma de 1.722 lei (la data de 28.02.2018).

SGU Ploieşti, prin directorul general Donald Constantin, nu a respectat metodologia privind planificarea, organizarea, desfășurarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice şi administrarea acestora.

– nu au fost utilizate mijloacele electronice pentru efectuarea achizițiilor publice realizate prin cumpărare directă;

– au existat situații în care  societatea nu a putut  justifica oportunitatea achizițiilor efectuate prin cumpărare directă, precum și situații în care referatele de necesitate nu conțin valoarea estimată a achiziției.

SGU Ploiești, prin directorul general Donald Constantin, nu a procedat la evaluarea creanţelor la valoarea lor probabilă de încasare și nu a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanţelor incerte. În evidența contabilă a entităţii la 30.11.2017 sunt reflectate creanțe curente şi restante în sumă de 2.307.930 lei, reprezentând servicii prestate către persoane fizice şi juridice, structurate pe intervale de vechime.

La controlul efectuat de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova s-a mai constatat existenţa unor sentinţe definitive dispuse de instanţele de judecată în anii 2015 – 2016, pentru care SGU Ploieşti, prin directorul general Donald Constantin, nu a dispus măsuri de executare în vederea recuperării creanţelor.

Concluzionând, în perioada 2015 – 2017, ca urmare a neexercitării tuturor obligațiilor manageriale care să conducă la rentabilizarea, creșterea calității serviciului de întreținere și administrare a patrimoniului concesionat, SGU Ploiești, prin directorul general Donald Constantin, a desfăşurat o activitate care nu a respectat în toate cazurile principiile economicității și eficienței, astfel că situaţiile financiare anuale nu oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţii.

Prin urmare, considerăm că este imperios necesar ca primarul Adrian Dobre să îi respecte vechea dorinţa a consilierului local Gheorghe Sârbu şi să-l demită de urgenţă pe actualul consilier personal şi totodată şef serviciu al Parcului Municipal Ploieşti Vest, Donald Constantin, pentru managementul defectuos adoptat la Societatea de Gospodărire Urbană Ploieşti precum şi pericolul la care este expus Parcul Municipal cu Donald Constantin la conducerea acestuia.

Redacția Glasul Ploieștean solicită primarului Adrian Dobre un punct de vedere cu privire la raportul devastator prezentat pe care îl poate trimite pe adresa redacției: contact@glasulploiestean.ro 

Mai jos puteți descărca Raportul Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Prahova, la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în integralitate.

Distribuie asta:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Top