Admiterea la liceele vocaţionale naşte controverse în rândul elevilor. Pentru a fi declarat admis la una dintre clasele de arte plastice sau arhitectură, candidaţii erau obligaţi până anul trecut să treacă printr-o serie de probe eliminatorii în funcţie de disciplina pentru care optaseră. Aceste testări erau oraganizate în luna mai, […]