Cine eliberează adeverințele pentru pensionarea cu doi ani mai devreme din cauza poluării


Lista localităţilor în care locuitorii se pot pensiona mai devreme, fără a fi penalizaţi, a fost extinsă din 21 septembrie 2020, cu noi localităţi după intratea în vigoare a Legii nr. 207/2020.

Astfel, persoanele care au locuit în aceste localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare: loc. Victoria şi Făgăraş din jud. Braşov, Galaţi; Ciulniţa din jud. Ialomiţa şi loc. Brazi şi Ploieşti din jud. Prahova.

Pentru a beneficia de aceste facilităţi, persoanele trebuie să fi locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate şi pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, iar pentru a demonstra acest lucru, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor, în urma unei CERERI TIP, va elibera o adeverință ce va servi la Casa de Pensii.

Pentru obţinere adeverinţei, se depun următoarele documente:

 Cerere tip –(documentul este gratuit si poate fi procurat de la secretariatul S.E.I.P. sau poate fi descarcat de pe site-ul SPCLEP – http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/) sau de AICI

 Copie carte de identitate (se va prezenta şi originalul, pentru conformitate);

 Document care să ateste plata taxei furnizare date (TAXĂ = 1 LEU/(pentru fiecare persoana pentru care se solicita date)- (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX ), se poate achita si la casieria institutiei.

Depunerea documentelor se poate realiza astfel:

1. Titularul se poate deplasa la sediul S.P.C.L.E.P.-Ploiesti, Bulevardul Independenței nr. 10, Secretariat Serviciul Evidență Informatizată a Persoanelor, cam. nr. 17 cu documentele enumerate mai sus,
sau

2. Toate aceste documente pot fi scanate/fotografiate și transmise la adresa de e-mail: relatiicupublicul@spclep-ploiesti.ro

În ambele cazuri, pentru ridicarea adeverinței, titularul se va prezenta personal cu C.I. în original.

Programul Secretariatului S.E.I.P. – primiri /eliberări documente – este urmatorul:

 Marți 08:30 – 13:00

Joi 14:00 – 16:00

Glasul Ploieștean

Next Post

Profesorii vor primi un stimulent de risc de până la 2000 lei. Lege adoptată și de Camera Deputaților - for decizional

mie oct. 14 , 2020
Camera Deputaților a adoptat pe articole, marți, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din învățământ, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea noului coronavirus. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unui stimulent de risc cadrelor didactice, precum și personalului didactic auxiliar și personalului […]

Citește și: