S-a stabilit componența comisiilor de specialitate din Consiliul Local Ploiești!


Consiliul Local Ploiești și-a stabilit componența comisiilor de specialitate, precum și președinții și secretarii acestora.

Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale: analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local; se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare; întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local. Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor. Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitățile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei. Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

1. Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze:

Staicu Zoia – preşedinte

Sîrbu-Simion Gheorghe – secretar

Simionescu Radu-Alexandru

Tonsciuc Mihai

Agapie Anca

2. Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură şi promovare operaţiuni comerciale:

Marcu Valentin – preşedinte

Tudor Aurelian-Dumitru – secretar

Frusina Nicolae-Vlad

Popa Gheorghe

Andreescu Costel

Stănciulescu Răzvan-Toma

Vîscan Robert-Ionuț

3. Comisia pentru utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului:

Tonsciuc Mihai – preşedinte

Tudor Aurelian-Dumitru- secretar

Frusina Nicolae-Vlad

Sîrbu-Simion Gheorghe

Agapie Anca

4. Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulaţie rutieră, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

Bolocan Iulian – preşedinte

Popescu Georgeta-Simona –secretar

Simionescu Radu-Alexandru

Popovici Horia-Nicolae

Andreescu Costel

Lupu Bogdan

Stănciulescu Răzvan-Toma

5. Comisia pentru protecţie şi asistenţă socială:

Toma-Cochinescu Cristina – preşedinte

Bolocan Iulian – secretar

Staicu Zoia

Nicodim Daniel

Popa Anca-Adina

Trofin Magdalena

Ganea Cristian-Mihai

6. Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport:

Popescu Georgeta-Simona – preşedinte

Toma-Cochinescu Cristina – secretar

Săbău Valentin-Răzvan

Nicodim Daniel

Popa Anca-Adina

7. Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii:

Botez George-Sorin-Niculae – preşedinte

Polițeanu Mihai-Laurențiu – secretar

Frusina Nicolae-Vlad

Marcu Valentin

Popa Gheorghe

Glasul Ploieștean

Next Post

BREAKING - RECORD de cazuri de Covid-19, în România: 6546 de cazuri, în ultimele 24 de ore

vin oct. 30 , 2020
Până astăzi, 30 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 235.586 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 167.897 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.546 cazuri noi de persoane infectate cu […]

Citește și: